صفحه نخست | تماس با مدیران | ارتباط با ما| RSS 2.0 طراح قالب
هدف ما رضایت شماست؛ الباقی شایعات است!
من و خدا و پری خوشگله!!
موضوع: | تاریخ ارسال: 1386/09/3

یه قبرستون هست نزدیک خونمون ، خیلی با صفاست ! جای شما خالی !!!!
چند وقتیه دلم که می گیره پا میشم میرم این  قبرستونه !! یه  کم بین قبر  مرده ها قدم میزنم.برای عمو و بابابزرگ و مامان بزرگ و  خلاصه جمیع اموات فامیل  یه من یقرا فاتحه مع الصلوات ...! تا روانشون شاد شه!! بعدم به قید قرعه !! واسه یکی دو تا از اموات خوش شانس غریبه !! همین کارو می کنم.
چیزی که خیلی توجه منو معمولا جلب می کنه ، سن مرده ها و شعریه که رو سنگ قبرا نوشته !!
ماشالله پری جون ( عزراییلو می گم!!) به تنها چیزی که نگاه نمی کنه سن مشتریاشه! نمی دونم چرا همیشه این تو ذهنمه که پری جون (عزراییلو می گم دیگه!) مقرب ترین فرشته و پری پیش خداس .بنده خدا !! (پری خدا!)  خیلی زحمت می کشه .این روزا خیلی  خیلی سرش شلوغ شده.  
همین الان یه اس ام اس زد  برام. نوشته داش محمد سلام! من الان آفریقام. رفتم ماموریت! خوب گوش بگیر ببین چی می گم!حواستو جمع کن! فک نکنی حالا که افریقام ازت دورم. اوس کریم اراده کنه سه سوت با پست اکسپرس خودمو می رسونم  پیشت!! بیخودیم نمی خواد  ننه من غریبم بازی در بیاری و هی بگی ای خدا این چه زندگیه؟!! مرگ منو برسون!! ازین فیلم ها واسه من یکی دیگه  بازی نکن . خودت می دونی که من  بیشتر فعالیتم تو آفریقاس! من اینجا (آفریقا!!) خودم بادمجون واکس می زنم!  نمی خواد من یکی و دیگه سیاه کنی!
ضمنا اوس کریم سلام رسوند گفت ! به محمد بگو درسته گفتم از مادر بهت مهربونترم ولی من مث مامانت نیستم لوس بارت بیارم. من بچه لوس نمی خوام!.هر چی می خوایی ، خودت باید تلاش کنی، منم قول می دم کمکت کنم. ضمنا  تو پاشو بیا خونه من، تربیتت با من! پا نشی بری خیابون با هر بی سر و پایی قدم بزنی، نکنه احساس و عشقتو خرج هر بی سر و پایی کنی.این قدرم تنبل بازی در نیار! مگه تو پنج شنبه امتحان زلزله نداری !! نشستی پای کام داری آپ می کنی! فارسی رو  هم نمی خواد پاس بداری ! سعی کن عربی و پاس بداری که ما بیشتر با عربی حال می کنیم!!
آره خلاصه اینم از اس ام اس عزراییل جون!!( دارم پاچه خواری می کنم ، بلکه دم موت هواموداشته باشه!! )
از همه این ها که بگذریم ...
خلاصه...

آی آدمای زنده !!
 این روزها  شریک  همه ی لحظه های  پر از تشویش و پر از بی کسی  من مرده هان!!
به امید این  که شاید، اون روزی   که من هم مردم  ، یه آدم زنده مث خودم پیدا بشه و بیاد لحظه ها و غم هاشو با هام قسمت کنه.کاش ما زنده ها یه کم بیشتر واسه هم وقت داشتیم.هرچندوقتی واسه خدامون وقت نداریم...

 


-------------------------------------------------------------------------------

   


  ادامه مطلب | نظرات()
هر دو در یک شب
موضوع: شعر | تاریخ ارسال: 1386/09/1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هر دو در یک شب، اثر ابو القاسم حالت چاپ شده در  شماره 189مجله اخبار هفته (چاپ آبادان)  جمعه دوم تیرماه 1329 _ بها دو ریال !! 
                                                    

               می رسید آن شب بگوش                   از سرای مرد مسکینی صدای شیونی
               در شکنج زایمان                                نعره ها بر می کشید از دل زن آبستنی
               نیست دکتر تا زند                              از پی تسکین سوز درد بر او سوزنی
               از طبابت بی خبر                                پیر زالی بر تن بیمار مالد روغنی
               دم به دم آن شب چراغ                      کشته می شد تا که بادی می وزید از روزنی
               با چنین رنج و عذاب                           آن شب آن جا یک پسر زایید و یک دختر زنی
               لیک زن آخر ز درد                               جان سپرد و یافت زیر خاک جای ایمنی
               آن دو کودک در جمال                          این یکی شیرین لبی بود، آن یکی سیمین تنی
               در محیطی پر گزند                          هر دو در یک شب ز یک مادر به دنیا آمدند


               مرد بعد از مرگ زن                             دید نتوان کودکان را بی کس و تنها گذاشت
               یک زن دیگر گرفت                              سر نوشت آن دو کودک را بدان زن واگذاشت
               زن پدر، مادر نشد                               زانکه آخر دست رد بر سینه ی آن ها گذاشت
               تا که سو ء تربیت                               در نهاد آن دو تن سو ء اثر بر جا گذاشت
              وان پدر وقتی که مرد                         در جهان از خود دو طفل بی سر و بی پا گذاشت
              رفته رفته آن پسر                              پا به رهاهی زشت با رفتار نا زیبا گذاشت
              خواهرش هم شد خراب                    چون بنای دوستی با دختری رسوا گذاشت
              مختصر آخر شبی                              آن به دزدی دست زد این پای در فحشا گذاشت
              از برای انتفاع                                 هر دو در یک شب سر برآوردند در اجتماع


               دختر اندر خانه ای                             مدتی در منجلاب ننگ و شهوت غوطه خورد
               تا که در آن کار زشت                          گشت بیمار و میان بستر افتاد و فسرد
              وان پسر تا مدتی                              سر پی دزدی نهاد و پا به ناپاکی فشرد
              چون مرض شدت گرفت                     عاقبت دختر شبی بد نام و بی کس جان سپرد
               مرگ او را در ربود                               یا که از دامان هستی لکه ننگی سترد
              در همان شب آن پسر                       بود از بامی به بامی در خیال دستبرد
              ناگهان از لغزشی                              بر زمین افتاد از بالا و مغزش گشت خرد
              آری آری عاقبت                                این به کاری پست جان داد آن به راهی زشت مرد
             تلخ کام و تیره بخت                        هر دو در یک شب به سختی زین جهان بستند رخت
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ادامه مطلب | نظرات()
هر دو در یک شب
موضوع: | تاریخ ارسال: 1386/09/1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هر دو در یک شب، اثر ابو القاسم حالت چاپ شده در  شماره 189مجله اخبار هفته (چاپ آبادان)  جمعه دوم تیرماه 1329 _ بها دو ریال !! 
                                                    

               می رسید آن شب بگوش                   از سرای مرد مسکینی صدای شیونی
               در شکنج زایمان                                نعره ها بر می کشید از دل زن آبستنی
               نیست دکتر تا زند                              از پی تسکین سوز درد بر او سوزنی
               از طبابت بی خبر                                پیر زالی بر تن بیمار مالد روغنی
               دم به دم آن شب چراغ                      کشته می شد تا که بادی می وزید از روزنی
               با چنین رنج و عذاب                           آن شب آن جا یک پسر زایید و یک دختر زنی
               لیک زن آخر ز درد                               جان سپرد و یافت زیر خاک جای ایمنی
               آن دو کودک در جمال                          این یکی شیرین لبی بود، آن یکی سیمین تنی
               در محیطی پر گزند                          هر دو در یک شب ز یک مادر به دنیا آمدند


               مرد بعد از مرگ زن                             دید نتوان کودکان را بی کس و تنها گذاشت
               یک زن دیگر گرفت                              سر نوشت آن دو کودک را بدان زن واگذاشت
               زن پدر، مادر نشد                               زانکه آخر دست رد بر سینه ی آن ها گذاشت
               تا که سو ء تربیت                               در نهاد آن دو تن سو ء اثر بر جا گذاشت
              وان پدر وقتی که مرد                         در جهان از خود دو طفل بی سر و بی پا گذاشت
              رفته رفته آن پسر                              پا به رهاهی زشت با رفتار نا زیبا گذاشت
              خواهرش هم شد خراب                    چون بنای دوستی با دختری رسوا گذاشت
              مختصر آخر شبی                              آن به دزدی دست زد این پای در فحشا گذاشت
              از برای انتفاع                                 هر دو در یک شب سر برآوردند در اجتماع


               دختر اندر خانه ای                             مدتی در منجلاب ننگ و شهوت غوطه خورد
               تا که در آن کار زشت                          گشت بیمار و میان بستر افتاد و فسرد
     & nbsp;        وان پسر تا مدتی                              سر پی دزدی نهاد و پا به ناپاکی فشرد
              چون مرض شدت گرفت                     عاقبت دختر شبی بد نام و بی کس جان سپرد
               مرگ او را در ربود                               یا که از دامان هستی لکه ننگی سترد
              در همان شب آن پسر                       بود از بامی به بامی در خیال دستبرد
              ناگهان از لغزشی                              بر زمین افتاد از بالا و مغزش گشت خرد
              آری آری عاقبت                                این به کاری پست جان داد آن به راهی زشت مرد
             تلخ کام و تیره بخت                        هر دو در یک شب به سختی زین جهان بستند رخت
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   


  ادامه مطلب | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات